Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2007

Stort elakt troll

1 Antal spelare: 1-2

2 spelinteraktion: Player vs player vs Game

3 Vad är målet: Att ta sig i genom en spel plan full med massa små fulingar för att slutligen döda den största fulingen av dem alla nämligen ett stort elakt troll.

4 Vilka spelmekaninker/procedure: Tärningsbaserat spel där spelaren blir starkare genom att döda fulingar, eller utmana sina med spelare. Man behöver vara stark då trollet som spelaren ska utmana i slutet är nämligen jätte starkt.

5 Kortfattade regler: alla spelare börjar med fyra liv och noll styrka.  Flytta ett steg varje gång det är din tur. Gör det som beskrivs på den rutan du hamnar. Exempel döda en fuling. Lyckas du, får du stå kvar och vinner ett styrke poäng Misslyckas du får du antingen välja att gå till baka ett steg eller förlora ett liv.

6 Resurser: Fulingar jorda av pappfigurer, spelmarkörer, 2 t6 * spelar antal.

7 Konflikt som dominera spelet: strider mellan fulingar och spelare, även till vis del mellan spelare och spelare.

8 Analys: Oj för trött för det här. Men tror spelet kan var roligt och att det faktiskt skulle kunna fungera rätt bra som ett bräd spel. Det skulle behövas testas mer för att se vad de eventuella bristerna är i det. Troliga brister är, att om du halkar efter i början blir det svårt att ta komma i fatt. Att interaktions momenten mellan spelarna är för få. Detta skulle kunna lösas genom att ha kort som spelarna får ta upp varje drag och som i sin tur kan användas för att djävlas med varandra. Andra saker som skulle kunna läggas till för att göra spelet roligare är skatter och föremål som spelarna kan köpa eller hitta.  

Annonser

Read Full Post »

Rödluvan

Spel Rödluvan

Anledningen till att jag gjorde detta spelet/leken, var att jag tyckte det skulle var kul att göra ett spel som man väldigt enkelt kunde testa om det fungerade eller inte. Allt som behövs här är ett utrymme deltagare och två enkla rekvisita.

 Aktörer: En rödluva en varg en jägare samt 10-30 varg ungar.

 Rekvisita En liten stenen eller liknade föremål. Någonting rött man kan ha på huvudet.

 Spelet utspelas. Var som helst där det finns utrymme att spela det. Man får använda sin fantasi och tänka sig en skog eller helt enkelt spela det i skogen.

Skeende i historien. Svårt att säga då temat är förhållandevis svagt men någonstans i skogen när rödluvan är på väg till sin mormor.

Vad är målet? Målet är följande. Vargen och jägaren kämpar emot varandra. Vargen ska genom list försöka döda rödluvan medan jägaren genom uppmärksamhet och hårt arbete ska försöka ha ihjäl vargen. Vargen vinner då han har dödat rödluvan och jägaren vinner då han har dödat vargen.

 Vilket medium? Mer av en lek kanske en ett spel. Mediet är interaktion mellan människor i verkliga världen.

Hur många spelare? 10-30

Vem spelar man?

Man spelar

1 rödluvan

2 vargen

3 jägaren

4 någon av vargungarna.

Den enda som inte spelar är spel ledaren.

Vilka utmaningar står spelarna inför? Spelarna står för olika utmaningar beroende på vem man spelar. 

1 Vargen: Vargen står inför utmaningen att döda rödluvan utan att bli upptäckt av jägaren.

2 Jägaren: Jägaren står inför utmaningen att sydda rödluvan och lokalisera vem vargen är innan vargen hinner döda rödluvan.

3 Rödluvan: Är ett offer och måste till stor del sätta sin tillit till jägaren och kan inte göra så mycket. Eventuellt så kan hon med vissa begränsade medel hjälpa jägaren. 

4 Vargungarna: Hjälper vargen att nå till rödluvan.

Enkla regler: Spelarna ställer sig i en ring med  näsorna pekade mot varandra. Spelarna ska stå med ungefär en armlängds avstånd i från varandra. En rödluva utses som får ha något rött på sig som symbolisera att den spelaren är rödluvan. Exempelvis en röd scarf .

En jägare utses som ska stå i mitten av ringen.

Efter dessa moment är utförda får samtliga speldeltagare blunda medan speledaren går runt och lägger en sten i handen på någon av de övriga spelarna.

Stenen symbolisera vem vargen är. Vargen ska hålla stenen osynlig bakom ryggen.

Spelet går ut på att vargen ska skicka stenen utan att jägaren upptäcker det, så att den slutligen når fram till rödluvan. När stenen har nått fram till rödluvan så har vargen vunnit.  vargen måste alltid välja den längsta vägen att skicka stenen om det är lika långt kan han skicka den åt vilket håll han vill.

Jägaren å andra sidan kan:

1:Stoppa stenen när han ser att den förflyttas mellan deltagarna. Om han gör detta så hindrar han bara tillfälligt att rödluvan blir uppäten. Efter att stoppat stenen så måste rödluvan byta plats med någon av deltagarna. På detta sätt kan rödluvan, om hon har varit uppmärksam och listat ut vem vargen är, ställa sig i en strategiskt bra läge. Efter rödluvan har förflyttat sig så blundar alla igen och vargen får tillbaka stenen och får göra ett nytt försök.

Jägaren ska:

2: För att vinna spelet skjuta vargen. Detta förutsetter att jägaren ha listat ut vem som är vargen. Om jägaren chansar och skjuter en av vargungarna i stället så kommer han att förlora.

Vargungarnas roll i det hela. Att försöka skicka stenen när inte jägaren ser det. Att försöka lura jägaren så att han tror att stenen är på en annan plats en vad den är.

Roliga effekter. Spelet bör bli roligare om alla stressar jägaren. Om rödluvan konstant är nervråtisk och skriker på hjälp samtidigt som vargen och vargungarna gör sitt yttersta för att lura jägaren.

Vid ett test som genomfördes i klassen. Kom det fram att det är betydligt svårare för jägaren att hitta vargen en för vargen att döda rödluvan. Sen testet utfördes har vissa modifikationer gjorts på spelet.

1 Från början räckte det med att vargen och vargungarna petade på varandra för att skicka det ” dödliga bettet” till rödluvan. Medans det nu krävs att man skickar en sten.

2 Avstånden mellan spelarna har ökat från att ha stått närmare varandra till att nu stå med minst en armlängds avstånd.

Kanske behövs det fler modifikationer för att jämna ut oddsen mellan jägaren och vargen. Förslag på dem är att rödluvan först dör på tredje bettet. Eller att rödluvan får hjälpa jägaren med att tex säga enklare fraser som bakom dig. 

Read Full Post »

tredjeuppgiften

 Att definiera vad ett spel är, var en mycket intressant uppgift. Egentligen hade jag velat egna betydligt mer tid åt att denna uppgiften. För att kunna ta mig tid till att verkligen analysera alla aspekter av vad ett spel är och senare komma med en gedigen avhandling.

 Efter att ha läst  kapitlet defining games i boken rules of play, så konfronterade jag min rums kompis Jonas med en rad olika påståeden.

Påståendena var baserade på de 8 olika enligt boken definitionerna på vad ett spel är .

 Vi började bolla rett många tankar emellan varandra och kom först fram till att nästan allt är ett spel. Allt i från schack till kallakriget vidare till sociala relationer med människor emellan. Vi kom fram till att för en sociopat fungera hela världen som ett spel, då han/hon inte har någon empatisk förmåga. Efter som han gör allt ut i från ett perspektiv då han eller gruppen han befinner sig i kännar nåt på hans agerande.

En människa med empatisk förmåga gör inte alltid saker för sin egen vinning utan för att förstå eller hjälpa andra de sympatisera med.

 Alltså skulle en definition på ett spel kunna vara att spelaren måste vinna något poäng liv kraft ryckte eller liknade.

Men då skulle alla sammanhang man vinner något på vara ett spel. Allt i från att planera sin ekonomi till att träna på gym för att bygga muskler. Så den definitionen har sina brister.

 Vi diskuterade vidare vad som skiljer ett spel från en lek. Den mest uppenbara svaret på det är att ett spel har regler medans en lek inte ha det.  Vi tänkte vidare på detta och komfram till att detta inte stämer. En lek får oftast rätt snabbt regler. Om ett barn vill leka med mig och sägger att jag tex är ett monster så har redan där skapats vissa regler. Troligen vill barnet bli jagat av monstret eller så vill han ha igäl det för att vinna ära och berömmelse. Alltså finns det underförstådda regler i så gott som all lek.

 Det finns och så ett problem i att ”spel” som tex dunkgömme, helahavet stormar m.m. av nästan alla kallas för lekar. 

 Ett online spel som wow är ett bra exempel på spel som kanske ligger i spelens grå son. Jag har en kompis som mycket mer använder wow som ett forum, där han knyter nya kontakter och vänner som han blandanat ha maskerad med, som han spelar in för att lägga upp på youtubb. För honom är spel momenten i wow det sekundära medan den sociala bite är primärt. En då så kallar han wow för ett spel?

 Att det dess utom inte finns något egentligt konkret sätt att vinna i wow blir oxå ett problem. I alla fall  om man vill definiera ett spel med något som går att vinna. Iförsig så kan man vinna instanser, queste och eventuellt vinna hela spelet när sista delen av spelet släpps om kanske 20 år . Men få människor hade nog inte suttit ner och spelat fia eller något annat av de traditionella spelen om det inte fanns något slut på det. Men en då sitter det flera miljoner människor och spelar wow och så gott som alla av dem kallar det för ett spel.

 Så att skriva en definition på vad ett spel är eller inte är visade sig svårt.

Eller inte.

 Egentligen tycker jag det är ganska enkelt.

 Men för att bevisa min tes om att min enkla definition på vad ett spel är. Är så enkel som jag trodde, så ringde jag min kompis Koffe som är ny utbildad svenska lärare.

 Efter samtalet så kände jag mig ännu säkrare på att min tes stämde.

 Min tes var följande. Definitionen av ett ting, fenomen, frisyrer eller vad som helst. Uppstår först efter att först någon bestämmer sig för att kalla en viss sak för något, sedan får andra att också gå med på att det heter så.

Omen majoritet av alla som pratar om ordet kallar det för samma sak får det också det namnet och den definitionen

 Alltså kan man kort säga att definitionen på ett spel är:

 När en majoritet av alla som pratar om ”spelet” också kallar det för ett spel så blir det ett spel.

 Kurragömma blir alltså inget spel även fasten det innehåller en massa spel moment då majoriteten av människor fortfarande kallar det för en lek.

Read Full Post »

andrauppgiften

Efter föra tisdagens lektion så hade jag rätt stora ambitioner, att intervjua en av mina kompisar vid namn Jonas som jag faktiskt tror hade kunnat nappa på betet och börja på utbildningen.  Dock efter en vecka med Lunginflammation och febertoppar på upp till 40 grader, sjönk min ambitions nivå en hel del. Nu handlade det mer om att få det gjort så snabbt smidigt och smärtfritt som möjligt. För att dämpa ångesten över att ha ett berg med uppgifter hängande efter sig.

Så jag valde ut ett offer som inget ont annande och som fanns i min när het. Nämligen min flickvän. Som jag fram tills nu inte redigt har kunnat klar göra för vad man exakta, blir gör eller kommer att göra efter man har läst vår utbildning. Efter en timmes förklarande och över tyganden så insåg jag att, hon kommer inte börja på skolan.

Däremot tyckte jag att jag på ett bättre sätt kunde redogöra vad det finns för branscher man kan jobba inom och vad dessa företagen i de olika branscherna gör .

 När jag skulle beräta om hur en vanlig arbetsdag ser ut och vad som kommer var min primära uppgift. kände jag att jag gick över på mer antagningar och att orden ”typ” ”mmm ungefär så” ”hum tror det” dök upp allt oftare. Det svåra var alltså att förklara vad jag konkret kommer att göra på jobbet.

 Jag jorde dock ett försök och insåg att det är svårt eftersom det troligen variera väldigt mycket beroende på i vilken bransch man jobbar.

 Jag tyckte dock att jag efter samtalet, som varade i en och en halv timme. Nog hade lyckats få min min flickvän att i alla fall på ett ungefär förstå, vad jag kommer att syssla med i framtiden. Då hade jag berättat om företaget Babel vad de syslade med  och hur de jobbar , tagit upp vad jag tror man sysslar med som spelarkitekt inom tv, och reklam branschen. Lite om vad man kan fylla för funktion om man ska var arrangör till någon form av event.

 Berättade att arbets sättet som jag kommer att ha kommer vara samma som för en projektledare. Men att det är projektens karaktär som kommer att var grunden för hur jag ska kunna utnyttja min kunskap inom spel. Att jag förhoppningsvis kommer att kunna driva i genom ett projekt där jag använde mig av element som kommer från spelens värld.

 Följd frågan trodde jag då skulle bli vad har man för nytta av att få ett projekt att likna ett spel. Men den kom aldrig. Hade den kommit så hade det ju funnits massa svar på den. Men det svaret jag satt med på tungan var. 

 För att då hade det blivigt ett roligt projekt att vara med i.  

Efter att ha läst några av mina klasskompisars inlägg förstår jag, att det inte bara var jag som hade haft svårt med att förklara hur våra komande arbetsuppgifter konkret kommer att se ut .

Niklas Lindblad skriver b.l.a

-Förrutom frågan angående hur man arbetar på arbetsplatsen för där kände jag mig helt borta och fick sitta och fundera lite men kom inte fram till något vettigt svar-

Jag känner skälv att jag har ett hum om hur man skulle kunna arbeta på en arbetsplats. Men att det är svårt att sätta ord på det och att det troligen skiljer sig oerhört mycket från företag till företag och från bransch till bransch

Read Full Post »

Förstauppgiften

En viktig del i att över huvudtaget förstå gruppdynamiken var att ha isbrytare. Detta ledde direkt till att man blev mer öppen och vågade ta för sig mer säga vad man är bra på eller inte bra på. Konsekvenserna om man inte hade haft det i början hade troligen blivigt att man inte hade kunnat utnyttja gruppens resurser, då det hade blivigt en grupp där personerna hade upplevt varandra som totala främlingar. 

Det viktiga i en klass är att man vet var de olika personerna är bra på eller inte bra på. Att respektera allas olika förkunskaper. Viktigt är också att ha kul efter som det stimulera till kreativitet att alla kommer och känner att dom vågar komma till tals.Att dela in grupper efter komponenter som behövs för att nå resultat, är kanske det viktigaste som bör tänkas på när man gör detta.

Vi förstod rätt snabbt mycket tack vare kortspelet vi gjorde att vi var en klass med olika egenskaper. En på drivare som hatade när inget blev gjort, en på börjare som flummar ut och som drar i gång 10 projekt i tanken innan han börjar på det första. Att alla trivs i hop med den/dem de jobbar i hop är en annan komponent som måste stämma. Det verkade dock inte vara några problem i denna klassen då alla verkade besitta en otroligt hög social kompetens. 

 Om Ky-utbildningar jag iför sig inte lärt mig något som jag inte redan visste.  Till skillnad från en högskola utbildning, verkar KY-utbildningen ha mer kontakt med näringslivet. I och med det även ge en större chans att få ett jobb när utbildningen är färdig. 

Om Göteborg har jag lärt mig att det fins många spårvagnar som kan gå åt helt fel håll från där jag hade tänkt hamna. Sättet vi ska jobba på i utbildningen verkar vara stimulerande.

Det bästa med att arbeta på detta sätt, är att vi börjar med att skaffa oss en yrkesidentitet, samt att kombinera skola med praktik. Att information och dyligt kommer ske via bloggar och mail är något jag inte är van vid från tidigare utbildningar, men kommer säkerligen att fungera bra. 

Har lärt mig att spel kan användas på många olika sett och att spelsystem används i andra områden än i just spel.

Read Full Post »

hej

 hej

Read Full Post »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Read Full Post »