Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2008

Lia

HELLO FRIEND
 
är ett företag som i huvudsak bygger spelliknade produkter som hjälper företag att själva bli ledningsrådgivare.
HELLO FRIENDs ingång är att i huvudsak syssla med ett coachande perspektiv som jobbar med mjuka värden. 
Detta gör HELLO FRIEND genom att skapa produkter som hjälper till att stärka självkänslan, hälsan, det positiva tankesättet 
samt öka och göra kommunikationen bättre hos de anställda på företag.
 
HELLO FRIEND jobbar även direkt med ledningsgrupper genom att öka idégenerering och få dem att tänka mer okonventionellt.
Grupperna får öva sig på att tänka utanför vanetänkandet samt realisera okonventionella idéer.
De får också lära sig att på ett demokratiskt sätt låta den bästa och mest slipade idén bli den som det läggs mest fokus på. Detta görs
hela tiden med ett coachandeperspektiv i botten där det läggs fokus på det som är positivt.
 
 
 
Topston är en av  HELLO FRENDS produkter
 
 
HELLO FRIEND jobbar även som fasilatorer och som rena managementcoacher. Vissa av HELLO FRIENDS kommande produkter handlar om
hur man kan använda befintlig teknik på ett mer effektivt sätt. Samt hur företag kan hitta rätt personal vid nyanställning eller omstrukturering.
 
Förutom dessa primära sysslor så antar sig HELLO FRIEND även en del andra projekt som inte hör till dess premära kundkrets.
 Detta görs franförallt i marknadsförande syfte.
 
 
Görande
 
Min tid på HELLO FRIEND har varit extremt rolig och lärorik på en mängd olika sätt. Det som kanske har varit det alldra bästa med tiden på HELLO FRIEND är
att jag har fått applicera mina kunskaper från utbildningen i praktiken, då framförallt mina kunskaper om speldesign i form av att faktist utveckla
 ett helt spel (TOP STONE) från början fram till den färdiga produkten.
Jag har även varit med i förstadiet när det gäller utvecklingsfaserna av en hel rad andra produkter, såsom moduler till outlock,
ett deltagarkulturellt och kreativitets genererande spel åt ett museum i Japan.
I utvecklingsfasen av TOP STONE kom det fram ett annat spelsystem som senare skulle komma att bli ett annat kreativitetsgenererande
spel som döptes till KREATZY.
 
En annan viktig del i i arbetet jag fick utföra på min Lia var att jag vid flera tillfällen fick en chans att vara fasilitator.
Dels i samtliga speltester som under min tid blev med 10 olika testgrupper.
Där fasiliterade jag några av dem helt på egen hand.
 
Förutom att jag har jobbat med spelutveckling och fasilitering har jag även jobbat en del med sälj.
 
 
Lärande
 
Jag har lärt mig en hel del på min Lia hos HELLO FRIEND. Allt ifrån att jag fått en ordentlig inblick i HELLO FRIEND till att verkligen förstå vad Johan el Lassbo säger.
Men även att jag har blivit en bättre projektledare och fått en djupare förståelse för hur ett eget företag drivs och hur tidsprioriteringarna ligger.
Jag har ju självfallet som ni förstår av texten ovan även tränat mina kunskaper om speldesign och övat upp mina fasilitator kunskaper.
Det jag även tycker att min Lia har gett mig är en djupare förståelse för begrepp som jag inte hade 100 procent grepp om innan. Som till exempel webb 2.0, och vikten
av att befinna sig i den proximala zonen. Men även vikten att tagga, cps the redwall, shelling principen m.m och hur dessa principer
 och läror kan appliceras på verkligheten. Sist men inte minst så har jag blivit en ofantligt mycket bättre hissnackare.     
Annonser

Read Full Post »